Clusta werkt regelmatig samen met de  vakpers van de metaalbranche voor verslaggeving rond technische seminaries, berichtgeving over belangrijke technologische ontwikkelingen of innovatieve onderwerpen binnen de sector en kritische voor -en nabeschouwingen bij vakbeurzen en tendenzen in de metaalwereld.

De overheid helpt u investeren in groene technologie - Metallerie

We hebben nood aan meer innovatie - Metallerie

Wij zijn geen pure verkopers, maar partners op lange termijn - Metallerie