Ecosdesign2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producerende bedrijven besteden steeds meer aandacht aan hun ecologische voetafdruk,  milieuzorg, recycling mogelijkheden, cradle to cradle initiatieven. Europa voert de druk op en ontwikkelt richtlijnen die bedrijven moeten stimuleren om  ecologische producten op de markt te brengen. Duurzaam ontwerpen en produceren wordt, ook voor de KMO, een belangrijk instrument in de bedrijfsvoering.

Bedrijfsleiders staan voor de uitdaging om de functionaliteit van hun producten te combineren met milieu-economische waarden. Zij zullen (moeten) overschakelen naar een strategie die erin slaagt producten te bedenken en te produceren die actief bijdragen aan een duurzame wereld.

Er bestaan heel wat methodes en instrumenten om met ecodesign aan de slag te gaan. Sommige tools vergen heel wat expertise voor een correcte toepassing en interpretatie. Naast analyse-, evaluatie- en vergelijkingstools enerzijds, bestaan ook  de ontwerp-, verbeter- en creativiteitstools anderzijds. Geaggregeerde methodes gaan de milieu-impact inschatten aan de hand van één indicator. Deze indicatoren zijn eenvoudig en helpen om beslissingen te nemen tijdens het ontwerpproces.

Bij  Clusta kunt u uw ontwerp, product of bedrijfsstrategie laten scannen op duurzaamheid. Wij zijn getraind LCA partner en adviseren hoe de best passende  tool voor uw bedrijf of product te kiezen. Wij informeren over de voor-en nadelen van elke methode en houden rekening met uw tijdsbesteding, de fase in het productontwikkelingsproces waarin u de tool wil gebruiken en of u het gewenste resultaat wil uitdrukken in kwaliteit of kwantiteit.