_MG_8123web
Philippe Van Britsom
+32(0)9 280 93 48
voornaam.naam@clusta.be
 

co_engineering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Externe partijen betekenen een significante meerwaarde voor bedrijven die nieuwe producten ontwikkelen of complexe technische probleemstellingen willen oplossen. Door samenwerking met andere partijen als klanten, leveranciers, R&D bureaus of kenniscentra, zoals Clusta, krijgen bedrijven sneller toegang tot waardevolle technologische kennis.

Een succesvolle samenwerking begint met een gedetailleerde analyse van het technisch ontwerp. Vanuit de concrete probleemstelling  wordt nagegaan welke specifieke kennis over materialen en technologieën nodig is. De co-engineering partner gaat vanuit zijn kennis meedenken om oplossingen te formuleren. Hij zal een duidelijk samenwerkingstraject voorstellen om medewerkers, operatoren of ingenieurs binnen het bedrijf  te ondersteunen, op te leiden en te assisteren om het probleem op te lossen. Co-engineering staat voor een grondige begeleiding in het productieproces om blijvende optimalisaties of innovaties te realiseren.  

Bij de co-engineeringopdrachten neemt de Clusta-adviseur de taak op zich om bij te dragen tot concrete probleemoplossingen, in samenspraak met en op maat van het bedrijf. Tegelijk zorgt Clusta ook voor een gerichte kennisinbreng waardoor de know-how van het bedrijf stijgt.